הידעתם?


בכל מעגל חשמלי יש:
- מקור חשמל (סוללה, תחנת חשמל)
- חוטים מוליכים
- מכשיר חשמלי (נורה, פעמון, קומקום חשמלי ועוד).

מקור החשמל מספק חשמל למעגל.
ללא מקור החשמל, לא יזרום זרם במעגל.

כדי שזרם חשמלי יעבור במעגל, המעגל צריך להיות סגור.

כדי להפעיל מכשיר חשמלי ולהפסיק את פעולתו, משתמשים במתג.
המתג מאפשר לפתוח או לסגור את המעגל החשמלי.


באילו מעגלים הנורה תאיר?


לפניכם ארבעה מעגלים חשמליים.
באילו מעגלים הנורה תאיר, כאשר נלחץ על המתג?

א. סמנו מתחת לכל מעגל את האפשרות הנכונה.
ב. לאחר שתסיימו, לחצו על הכפתור בדיקה.


   הנורה תאיר
   הנורה לא תאיר

   הנורה תאיר
   הנורה לא תאיר

   הנורה תאיר
   הנורה לא תאיר

   הנורה תאיר
   הנורה לא תאיר


מתארים בסמלים


לכל חלק של המעגל החשמלי יש סמל מוסכם.
גררו מהמחסן את הסמל המתאים לכל חלק.
לפניכם מעגל חשמלי:איזה איור מתאר את המעגל בסמלים?
א. סמנו את האיור המתאים.
ב. לאחר שתסיימו, לחצו על הכפתור בדיקה.

באיזה מעגל הנורה תאיר?


כדי שהנורה תאיר, יש לחבר את המרכיבים של המעגל החשמלי באופן נכון.
לפניכם סוללה, נורה (ללא בית נורה) וחוטים.

באיזה מעגל הנורה תאיר?
א. סמנו לגבי כל מעגל את האפשרות הנכונה.
ב. לאחר שתסיימו, לחצו על הכפתור בדיקה.


הנורה תאיר
הנורה לא תאיר

הנורה תאיר
הנורה לא תאיר

הנורה תאיר
הנורה לא תאיר