הידעתם?


בפעילות זו התנסיתם בחיבור נורות בטור.
חיבור בטור הוא חיבור של מכשירים חשמליים בשורה, האחד אחרי השני, לאורך חוט מוליך.
בחיבור בטור המכשירים החשמליים תלויים האחד בשני, כלומר:
אם אחד המכשירים החשמליים מתקלקל, שאר המכשירים החשמליים שבמעגל מפסיקים גם הם לפעול.
א. לפניכם שלוש שאלות.
ב. בחרו את התשובה הנכונה בכל שאלה.

1. לפניכם מעגל חשמלי שבו נורה אחת מאירה.
    מה יקרה לאור שבנורה, אם נוסיף נורה נוספת למעגל?
האור שבנורה ייחלש.
האור שבנורה יתחזק.
האור שבנורה לא ישתנה.

2. לפניכם מעגל חשמלי, שבו נורה אחת שרופה ונורה אחת תקינה.
    מה, לדעתכם, יקרה אם נלחץ על המתג?
רק הנורה התקינה תאיר.
שתי הנורות יאירו.
שתי הנורות לא יאירו.

3. לפניכם מעגל חשמלי, שבו חוט קרוע.
    מה יקרה אם נלחץ על המתג?
רק הנורה שרחוקה מהחוט הקרוע, תאיר.
שתי הנורות יאירו.
שתי הנורות לא יאירו.

חשמלאים צעירים


לפניכם שתי "תעלומות".
היו אתם חשמלאים צעירים ועזרו לילדים להבין... מה קרה כאן?

1. עינת הכינה שרשרת של ארבע נורות צבעוניות למסיבת יום-ההולדת שלה.
הנורות היו מחוברות במעגל החשמלי בחיבור בטור.
עינת לא ידעה, שאחת הנורות שבשרשרת, שרופה.
במסיבה, חיברה עינת את שרשרת הנורות למקור חשמל, אך אף נורה לא האירה. מדוע?


2. אורי ונועה הכינו חנוכייה חשמלית לכבוד חג החנוכה.
כל "נר" בחנוכייה היה נורה קטנה.
ביום הראשון הם הדליקו נר ושמש (שתי נורות), כמו שאפשר לראות באיור:
בכל יום שלאחר-מכן, הם הדליקו נר נוסף (נורה נוספת).
ביום השמיני, כשהדליקו את כל הנורות יחד, הם הבחינו שיש אור חלש מאוד בנורות.
מדוע?