בפעילות זו התנסיתם בחיבור נורות במקביל.
חיבור במקביל הוא חיבור שבו כל אחד מהמכשירים החשמליים מחובר באופן עצמאי למקור חשמל.
כך נוצרים מספר מעגלים חשמליים, שאינם תלויים האחד בשני.


לפניכם מעגל חשמלי שבו נורה אחת מאירה.

ענו על השאלות:

1. מה יקרה לאור שבנורה, אם נוסיף נורה במקום הריק?
האור שבנורה ייחלש.
האור שבנורה יתחזק.
האור שבנורה לא ישתנה.
האור שבנורה יכבה.

2. מה יקרה לאור שבנורה, אם נוסיף חוט במקום הריק?
האור שבנורה ייחלש.
האור שבנורה יתחזק.
האור שבנורה לא ישתנה.
האור שבנורה יכבה.


חשמלאים צעירים


עדי ואורי הכינו בית בובות.
בכל חדר בבית הבובות הם הוסיפו נורה קטנה.
הם רוצים לחבר את כל הנורות שבחדרים באופן כזה, שאם נורה אחת תתקלקל, שאר הנורות ימשיכו להאיר.

האם עדי ואורי צריכים לחבר את הנורות בטור או במקביל?

סמנו את התשובה הנכונה:

הם צריכים לחבר את הנורות ,במקביל באופן הבא:


הם צריכים לחבר את הנורות בטור, באופן הבא: