מטרות הפעילות שביצעתם הן:

לבדוק את המשיכה של חפצים העשויים מחומרים שונים למגנט.
לבדוק את המשיכה של שני מגנטים זה לזה.

תוצאות הבדיקה ומסקנות:


1. משיכה של חומרים שונים למגנט

תוצאות הבדיקה
מלאו בטבלה את תוצאות הבדיקה שלכם:
החפץ החומר שממנו עשוי החפץ החפץ נמשך למגנט החפץ לא נמשך למגנט
בול נייר
מסמר פלדה
בקבוק זכוכית
כפית ברזל
מפתח ברזל
טבעת זהבמסקנה
התבוננו בטבלה שמילאתם.
מה אתם יכולים להסיק מן התוצאות לגבי משיכה של חומרים שונים למגנט?
סמנו את האפשרות הנכונה:
כל החומרים נמשכים למגנט.
כל המתכות נמשכות למגנט.
רק החומרים ברזל ופלדה נמשכים למגנט.

רוב המתכות לא נמשכות למגנט.
המתכות שנמשכות למגנט הן: ברזל, ניקל וקובלט (סוג של מתכת מגנטית).
פלדה היא עירוב של מתכות. הפלדה נמשכת למגנט, כי היא מכילה ברזל.

2. משיכה של שני מגנטים זה לזה


תוצאות הבדיקה
מה קרה כאשר קירבתם שני מגנטים זה לזה?
סמנו את האפשרויות הנכונות:
א. כאשר קירבנו את המגנטים בצורה כזו:

המגנטים .

ב. כאשר קירבנו את המגנטים בצורה כזו:

המגנטים .מסקנה
מה אתם יכולים להסיק מן התוצאות לגבי משיכה של שני מגנטים זה לזה?
סמנו את האפשרויות הנכונות:
א. שני קטבים שווים זה את זה.
ב. שני קטבים שונים זה את זה.

לכל מגנט יש שני קטבים:
א. קוטב צפוני, המסומן באות צ.
ב. קוטב דרומי, המסומן באות ד.
שני קטבים שווים דוחים זה את זה.
שני קטבים שונים מושכים זה את זה.
חוזק הכוח שפועל בין מגנטים תלוי במרחק ביניהם.

המצפן

כדור-הארץ הוא מגנט ענק!
לכדור-הארץ, כמגנט, יש שני קטבים:
א. קוטב אחד סמוך לקוטב הצפוני של כדור-הארץ, ולכן הוא מכונה "הקוטב המגנטי הצפוני".
ב. הקוטב השני סמוך לקוטב הדרומי של כדור-הארץ, ולכן הוא מכונה "הקוטב המגנטי הדרומי".
כאשר שמים מחט מגנטית דקה על ציר, אחד הקטבים שלה יימשך אל הקוטב המגנטי הצפוני של כדור-הארץ, והקוטב האחר שלה יימשך אל הקוטב המגנטי הדרומי של כדור-הארץ.

וכך, בעצם, פועל המצפן:
המצפן בנוי ממחט מגנטית.
המחט מתיישרת על ציר צפון-דרום, בשל השפעת השדה המגנטי של כדור-הארץ.
המחט של המצפן עוזרת לגלות היכן נמצא צד צפון.

הידעתם?
המצפן היה המכשיר הראשון שהומצא כדי לעזור לימאים לנווט בים וביבשה.